Vrijwel al onze klanten hebben in de eerste helft van het jaar de jaarrekening van het
voorgaande jaar in bezit.

Zo’n 70-80% heeft de jaarrekening zelfs in april al ontvangen.
Een jaarrekening is immers geen geschiedenisboek dat een jaar na afloop nog eens
in elkaar gezet moet worden.

Door gebruik te maken van rapportage software ontwikkeld door Pro-Management
is ook de kwaliteit van de jaarrekening gewaarborgd.
Desgewenst kunnen wij de jaarrekening voorzien van informatie zoals diverse ratio’s,
kengetallen, een meerjarenoverzicht, een kasstroomoverzicht etc.

Door ons kantoor samengestelde jaarrekeningen zijn redactioneel gelijkwaardig aan
de jaarrekeningen die worden samengesteld door accountantskantoren in vergelijkbare
situaties.